వేసవిలో కాటన్స్ కే ఓటు వేస్తాం. ఖాదీ కాటన్ ఎక్కడ్ కాంబినేషన్ తో షార్ట్ కుర్తిస్, జాకెట్స్, స్కర్ట్స్, ఫ్రాక్స్, టాప్స్ ఎప్పుడు స్పెషల్ గానే ఉంటాయి. కూల్, కంఫర్ట్ లుక్ తో ఆకట్టుకుంటాయి అలాగే అఫీషియల్ గా కూడా స్పెషాలిటీ చాటుకుంటాయి. ఇక్కత్ తో వచ్చే అన్ని రకాల దుస్తులు మోడ్రన్ లుక్ తో స్టైల్ గా ఉంటాయి.

Leave a comment