కాలానుగుణంగా ఫ్యాబ్రిక్ ఎంపికలో మార్పులు ఉంటాయి.కానీ పువ్వుల డిజైన్స్ లో మాత్రం మార్పులు రావు. వేసవికి ఎంపికలో పూల డిజైన్లు ఎప్పుడు ముందుంటాయి. ఈ నెల సరికొత్త డిజైన్లతో చేతి తో కుట్టిన ఎంబ్రాయిడరీ పువ్వుల డిజైన్లు మంచి మార్కులు సంపాదించాయి. ఎంబ్రాయిడరీ, పువ్వుల లతలు, ఆప్లిక్ వర్క్ పువ్వులతో నేత సిల్క్ చీరలు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. క్యాజువల్ గా కట్టుకునేందుకు వేడుకల్లో ప్రత్యేకం గాను ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Leave a comment