వంద కేజీల బరువు మోస్తూ హీరోయిన్ సమంత చేస్తున్న వర్కవుట్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం. హీరోయిన్స్ అత్యంత ఫిట్ స్టార్ సమంత అంటున్నారు. ఆమె ఫేవరేట్ ఫిట్ నెస్ ట్రైనర్ రాజేష్ రామ స్వామి. ఏళ్ల తరబడి ఒకే రకమైన ఫీజిక్ మెయిన్ టైన్ చేయడంలో సమంత చాలా ఖచ్చితంగా వుంటుందీ అంటున్నాడీయన. వర్కవుట్ టైం కు రావటం జాగింగ్ ,స్ట్రెచింగ్ ఫ్యాట్ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన వ్యాయామాలు చేయటం ఉపవాసాలు చేయకుండా లైట్ గా తినటం సమంత ఆరోగ్య రహస్యం. సమంత వర్కవుట్ వీడియోలు చుస్తే ఉదయన్న్నే లేవటం బద్ధకం బాబు అని మంచం దిగకుండా పెరిగిపోతున్న బరువు గురించి వస్తే గా నిట్టురుపులు విడిచి కాస్త శరీరం పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తారేమోనని ఈ న్యూస్. సమంత శుభ్రంగా భోంచేస్తుందట. అలాగే షూటింగ్ లు ఉంటే తెల్లారేలోపే తన వ్యాయమ శిక్షణ పూర్తి చేస్తుందట.
Categories
WoW

కమిట్మెంట్ విషయంలో సమంత సూపర్

వంద కేజీల బరువు మోస్తూ హీరోయిన్ సమంత చేస్తున్న వర్కవుట్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం. హీరోయిన్స్ అత్యంత ఫిట్ స్టార్ సమంత అంటున్నారు. ఆమె ఫేవరేట్ ఫిట్ నెస్ ట్రైనర్ రాజేష్ రామ స్వామి. ఏళ్ల తరబడి ఒకే రకమైన ఫీజిక్ మెయిన్ టైన్ చేయడంలో సమంత చాలా ఖచ్చితంగా వుంటుందీ అంటున్నాడీయన. వర్కవుట్ టైం కు రావటం జాగింగ్ ,స్ట్రెచింగ్ ఫ్యాట్ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన వ్యాయామాలు చేయటం ఉపవాసాలు చేయకుండా లైట్ గా తినటం సమంత ఆరోగ్య రహస్యం. సమంత వర్కవుట్ వీడియోలు చుస్తే ఉదయన్న్నే లేవటం బద్ధకం బాబు అని మంచం దిగకుండా పెరిగిపోతున్న బరువు గురించి వస్తే గా నిట్టురుపులు విడిచి  కాస్త శరీరం పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తారేమోనని  ఈ న్యూస్. సమంత శుభ్రంగా భోంచేస్తుందట. అలాగే షూటింగ్ లు ఉంటే తెల్లారేలోపే తన వ్యాయమ శిక్షణ పూర్తి చేస్తుందట.

Leave a comment