భారతదేశంలో రెండు మిలియన్లకు పైగా హిందూ దేవాలయాల మూడు లక్షల ముస్లిం మసీదులు ఉన్నాయి వాటిలో రెండువేల ఇరవై మూడు వేల దేవాలయాలు ఒక్క వారణాసి లోనే ఉన్నాయి.బహ్రెయిన్ వంటి దేశాల్లో ఉండే జనాభా కంటే భారత్ లో ఉండే దేవాలయాలే  ఎక్కువ.

Leave a comment