ఇంగ్లీష్ నవలలు చదివేవాళ్లకి బార్బరా కార్ట్ లెండ్ తెలిసే ఉంటుంది. ఆమె రాసిన రొమాంటిక్ నావెల్స్ ఇరవైయవ శతాబ్దపు బెస్ట్ సెల్లర్స్. కమర్షియల్ నవలా రచయితగా ఆమెకు ప్రపంచవ్యాప్తమైన ప్రఖ్యాతి వుంది. ఆమె రాసిన 723 నవల్లో 38 భాషల్లోకి అనువాదమై ఆవిడ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫహ్ వరల్డ్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కారు. పింక్ గౌను టోపీతో అలనాటి బ్రిటన్ మీడియా పర్సనాలిటీగా ఎంతో యాక్టీవ్ గా 98 ఏళ్ళు జీవించిన బార్బరా తన పుట్టిన రోజులు స్నేహితుల మధ్య జరుపుకునేదిట. ఆవిడ అడుగుజాడల్లో రొమాంటిక్ పుస్తకాలు రాసి మన తెలుగు రైటర్స్ కూడా ఎన్టీజో పేరు తెచుకున్నవాళ్లున్నారు. బార్బరా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జీవించినంత కాలం 90 ఏళ్ళు దాటాక కూడా ఆరోగ్యం పైన ఎన్టీజో శ్రద్ధ గా ఉండటం వయసు తక్కువగా కనిపించేలా మంచి మేకప్ విటమిన్లు వాడటం పోషకాహారం తీసుకోవటం వృధాప్య ఛాయల దగ్గరకి రాకుండా చాలా సరదాగా జీవించటం ఇవన్నీ 60 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి చావు మొహం పెట్టేఎందరికో స్ఫూర్తి కావాలని ఈ పరిచయం 723 నవలలు కూడా రొమాంటిక్ గానే ఉండటం వీటితో పాటు ఎన్నో నాటకాలు పాటలు మ్యాగజిన్ ఆర్టికల్స్ రాస్తూ జీవితమంతా చైతన్యంగా జీవించారమే. ఏ బుక్ స్టాల్ లో నైనా దొరుకుతాయి ఇప్పటికీ ఈమె పుస్తకాలు.
Categories
Gagana

ఈమె రొమాంటిక్ సాహిత్య సృష్టికర్త

ఇంగ్లీష్ నవలలు చదివేవాళ్లకి బార్బరా కార్ట్ లెండ్  తెలిసే ఉంటుంది. ఆమె రాసిన రొమాంటిక్ నావెల్స్ ఇరవైయవ శతాబ్దపు బెస్ట్ సెల్లర్స్. కమర్షియల్ నవలా రచయితగా ఆమెకు ప్రపంచవ్యాప్తమైన ప్రఖ్యాతి వుంది. ఆమె రాసిన 723 నవల్లో 38 భాషల్లోకి అనువాదమై ఆవిడ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫహ్ వరల్డ్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కారు. పింక్ గౌను టోపీతో అలనాటి బ్రిటన్ మీడియా పర్సనాలిటీగా ఎంతో యాక్టీవ్  గా 98 ఏళ్ళు జీవించిన బార్బరా తన పుట్టిన రోజులు స్నేహితుల మధ్య జరుపుకునేదిట. ఆవిడ అడుగుజాడల్లో రొమాంటిక్ పుస్తకాలు రాసి మన తెలుగు రైటర్స్ కూడా ఎన్టీజో పేరు తెచుకున్నవాళ్లున్నారు. బార్బరా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జీవించినంత కాలం  90 ఏళ్ళు దాటాక కూడా ఆరోగ్యం పైన ఎన్టీజో శ్రద్ధ గా ఉండటం వయసు తక్కువగా కనిపించేలా మంచి మేకప్ విటమిన్లు వాడటం పోషకాహారం తీసుకోవటం వృధాప్య ఛాయల దగ్గరకి రాకుండా చాలా  సరదాగా జీవించటం ఇవన్నీ  60 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి చావు మొహం పెట్టేఎందరికో స్ఫూర్తి కావాలని ఈ పరిచయం 723 నవలలు కూడా రొమాంటిక్ గానే ఉండటం వీటితో పాటు ఎన్నో నాటకాలు పాటలు మ్యాగజిన్ ఆర్టికల్స్ రాస్తూ జీవితమంతా చైతన్యంగా జీవించారమే. ఏ బుక్ స్టాల్ లో నైనా దొరుకుతాయి ఇప్పటికీ ఈమె పుస్తకాలు.

Leave a comment