ఆఫీసుకొ, బయటకో వెళ్ళేటప్పుడు దుమ్ము  ధూళి భయం తో శరీరం మొత్తం కవర్ చేసి  టూ వీలర్  పైనో  కార్ లోనో వెళుతూ  ఉంటాం. ఆఫీసులో ఇంట్లో  పూర్తి ఏ సి  ఇక శరీరానికి  ముఖ్యమైన  డి  విటమిన్  సంగతేమిటి? సహజమైన సూర్య కాంతి  తోనే డి విటమిన్ శరీరానికి  అందాలి. వారం లో మూడు సార్లు  అయినా  మొత్తం  శరీరం అంతటికీ  సూర్య కాంతి  తగిలేలా ఓ పావు   గంట అయినా  ఎండలో కూర్చోవాలి. డైట్ నుంచి విటమిన్  డి అందటం చాలా కష్టం. ఉదయ  ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు వరకు  ఏ బాల్కనీ  లో  ఎండ     పడితే ఆ   ప్రదేశంలో గడిపితే  డి విటమిన్ లభిస్తుంది. దృఢంగా  ఉంచేది ఇదే.

Leave a comment