అసలు ఎండ తగలేకపోవటం సరైన పోషకాహారం లేకపోవటం వల్ల దక్షిణాది మహిళల్లో డి విటమిన్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయని ఒక అధ్యయనం సారాంశం. రోజు కొద్దిసేపు ఎండలో నిలబడగలిగితే శరీరానికి కావలిసిన డి విటమిన్ అందుతుంది, ఆ విటమిన్ లోపం శరీరం లోని కీలక అంగాలు వ్యవస్థల పైన ప్రభావం చూపెడుతుంది, ముందుగా పనితీరు మందగిస్తుంది. డిమేనేషియా ఆల్ఫామార్త్ రెండింటిలోనూ డి విటమిన్ పాత్ర ఉంది. గుండె కండరాలు బలహీనమవుతాయి. శ్వాసంగాలకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఎముకలు బలహీన పడతాయి. డి విటమిన్ లోపం ఉంటే 50శాతం ఎలాంటి బాహ్య లక్షణాలు కనిపించవు . కండరాలు వాపు వెన్ను నొప్పి సమస్య ఉంటే డి విటమిన్ లోపమని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఖరీదైన పాఠశాలల్లో చదివే పిల్లలో 90 శాతం మందికి డి విటమిన్ లోపం కనిపిస్తుంది. పూర్తిగా శాఖా హరం తీసుకున్న డి విటమిన్ లోపం ఎక్కువవుతుంది. తీవ్రమైన భావోద్వేగాలు నిద్రలేకపోయినా ఎక్కువ చెమటలు పడుతున్నా వైద్యులను సంప్రదించి సరైన పోషకాహారం డి విటమిన్ తీసుకుంటే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడచ్చు.
Categories
WhatsApp

ఎండపడనివ్వని సుకుమారులకో హెచ్చరిక

అసలు ఎండ తగలేకపోవటం సరైన పోషకాహారం లేకపోవటం వల్ల  దక్షిణాది మహిళల్లో డి విటమిన్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయని ఒక అధ్యయనం సారాంశం. రోజు కొద్దిసేపు ఎండలో నిలబడగలిగితే శరీరానికి కావలిసిన డి విటమిన్ అందుతుంది, ఆ విటమిన్  లోపం శరీరం లోని కీలక అంగాలు వ్యవస్థల పైన ప్రభావం చూపెడుతుంది, ముందుగా పనితీరు మందగిస్తుంది. డిమేనేషియా ఆల్ఫామార్త్  రెండింటిలోనూ డి విటమిన్ పాత్ర ఉంది. గుండె కండరాలు బలహీనమవుతాయి. శ్వాసంగాలకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకే  అవకాశం పెరుగుతుంది. ఎముకలు బలహీన పడతాయి. డి విటమిన్ లోపం ఉంటే 50శాతం  ఎలాంటి బాహ్య లక్షణాలు కనిపించవు . కండరాలు వాపు వెన్ను నొప్పి సమస్య ఉంటే డి విటమిన్ లోపమని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఖరీదైన పాఠశాలల్లో చదివే పిల్లలో 90 శాతం మందికి డి విటమిన్ లోపం కనిపిస్తుంది. పూర్తిగా శాఖా హరం  తీసుకున్న డి విటమిన్ లోపం ఎక్కువవుతుంది. తీవ్రమైన భావోద్వేగాలు నిద్రలేకపోయినా  ఎక్కువ చెమటలు పడుతున్నా  వైద్యులను సంప్రదించి సరైన పోషకాహారం డి విటమిన్ తీసుకుంటే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడచ్చు.

Leave a comment