ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటాన్ని సులభతరం చేసేందుకు హలో ఇంగ్లీష్ పేరుతో మొబైల్ యాప్ తయారు చేశారు ప్రన్షు పత్ని. ఈ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్ కు 220 దేశాలలో సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. 50 మిలియన్ యూజర్స్ ఉన్నారు. దేశంలో ఇది నెంబర్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్. ఇందుకు గాను ఫోర్బ్స్ ఇండియా లో అండర్- 30 లో ప్రన్షు పత్ని స్థానం పొందారు.

Leave a comment