కెనడాలోని డోరిటో అనే చిప్స్ కంపెనీ వినూత్నమైన ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చి వినియోగదారుల మనసు దోచేసింది. ప్లాస్టిక్ ,గులాబీ కొమ్మలకు తినేందుకు వీలయ్యే గులాబీ పువ్వుల రేకులు లాగా తయారు చేసిన చిప్స్ అంటించి ఆ అందమైన పూల బొక్కేలు సోషల్ మీడియాలో పెడితే వీటికి లెక్కలేనన్ని ఆర్డర్లు వచ్చి పడుతున్నాయట, పూల చిప్స్ తినేందుకు ప్రజలు క్యూలు కట్టారు.

Leave a comment