వాకింగ్, యోగా ఏదైనా ఏ వ్యయామం అయినా సరే శృంగార జీవితానికి సాటిరాదు అంటుంది ఒక రిపోర్ట్. సుఖంగా అన్యోన్యంగా జీవించే దంపతులు ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. శృంగారం కారణంగా ఎండార్ఫిన్లు విడుదలై పని ఒత్తిడి తగ్గి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. భార్య,భర్తల శృంగార జీవితం వాళ్ళ శరీరాలను పటిష్టంగా , ఆరోగ్యంగా ఉంచి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం, అందం ప్రసాదిస్తుందని రిపోర్టు చెపుతుంది.

Leave a comment