మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్రీడాకారిణి ఫరిహా తఫిమ్ స్వస్థలం హైదరాబాద్ .పాఠశాలలో ఆత్మ రక్షణ విత్య మార్షల్ ఆర్ట్స్ లొ శిక్షణ పొందింది. జాతీయ క్రీడా కారిణిగా పేరు తెచ్చుకొంది. లండన్ కు చెందిన ఫిల్మ్ మేకర్ జయేషా పటేల్ ఫరీహ పైన ఇండియన్ వుషూ వారియర్ గార్ల పేరుతో డాక్యుమెంటరీ తీశారు. అసోంలో జరిగిన చాంపియన్ లో పతకాలు గెల్చుకొంది పరీహా. ఈ యువ క్రీడాకారిణి ఐపిఎస్ అవ్వాలనుకొంటుంది.

Leave a comment