జిలానీబానో సుప్రసిద్ద ఉర్దు రచయిత. తన సాహిత్యసేవకు గుర్తింపుగా 2001సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ అవార్డ్ అందుకున్నారు. 2004లో ప్రముఖ మహిళా పురస్కారం అలామీ ఫురోగ్-ఇ-అవార్డ్ ,ఆలిండియా కవామిహలి అవార్డ్ ,మహరాష్ట్ర ఉర్ధు అకాడమీ అవార్డ్ ,పశ్చిమ బెంగాల్ ఉర్ధు అకాడమీ అవార్డులు లభించాయి.అంతర్ జాతీయ మానవహక్కుల సంఘంలో బాలల,మహిళల హక్కుల పై ప్రధాన సలహాదారుగా భారత ప్రభుత్వం ఇర్ధు అభివృద్దికి ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ మండలి నిర్వాహణ సంఘంలో సభ్యురాలిగా పనిచేశారు.

Leave a comment