రంగులు కుంచెలతోనే కాదు పేపర్లతో కూడా కళాకృతులు చేయవచ్చని నిరూపించాడు బ్రిటన్ కు చెందిన 47 ఏళ్ల బెక్ స్టోన్ ఫాక్స్ ఈ ఆర్టిస్ట్ క్విల్లింగ్ టెక్నిక్ తో రూపొందించిన కాగితపు బొమ్మలు. వాస్తవికత ఉట్టిపడుతూ కళా ప్రియులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. కుక్క, గొరిల్లా, పిల్లి,పక్షి వంటి రకరకాల జీవులను కాగితాలను మలిచి బొమ్మలు గా తయారు చేస్తారు ఫాక్స్.

Leave a comment