డ్రైఫ్రూట్స్ తో లావెక్కుతారని అనుకోవడం కేవలం అపోహ మాత్రామేనని అంటున్నరు ఆస్ట్రేలియా శాస్రవేత్తలు . డ్రైఫ్రూట్స్ లో ఉండే కొవ్వులు శరీరనికి మేలు చేసేవేనని శరీరం శోషించుకోగల కొవ్వులు కూడ వీటిలో ఉండటం వల్ల వీటితో మేలే కాని కీడు లేదని శాస్రవేత్తలు వివరిస్తున్నరు. ప్రతిరోజు 30 గ్రాముల డ్రైఫ్రూట్స్ తినవచ్చు. అయితే కొవ్వుల మోతాదు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. జీడిపప్పు ,పిస్తాలు 50 గ్రాములుంటే కొన్ని ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్ లో 70 శాతం వరకు ఉండచ్చు.ఈ కొవ్వులు కొలెస్ట్రాల్ మోతాదు తగ్గిస్తాయి. ఇవి రోజు తిన్నప్పటకి దీర్ఘకాలంలో బరువు పెరగడం చాలా తక్కువ ఉంటుందని ఒక అధ్యయానం చెపుతుంది.

Leave a comment