లెట్స్ టాక్ ట్రాష్ ది కిడ్స్ యాక్టివిబీ బుక్ తీసుకు వచ్చారు బెంగాళూరుకు చెందిన శుభశ్రీ సంఘమేశ్వరన్ . చిన్న పిల్లలకు మట్టిలో కలిసిపోయే వ్యర్థాలు ,మట్టిలో కలవని వ్యర్థాలు తడి చెత్త, పొడి చెత్త వంటి పర్యావరణ పరిక్షన లో భాగమైన అంశాలను చక్కగా ప్రత్యామ్నయ వస్తువులను ఉపయోగించాలని బొమ్మల రూపంలో ఈ పుస్తుకం రాశారు శుభశ్రీ. జీరో వేస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ ను పిల్లలకు అలవాటు చేసేందుకు ఈ పుస్తకం ఎంతో ఉపయోగనడుతుంది.

Leave a comment