నిత్యం రెండు గ్లాసుల పాలు తాగితే కాన్సర్ నుంచి కొంతలో కొంతయినా ఉపశమనం కలుగుతోంది అంటున్నారు నిపుణులు. పాలలో ఉండే మిల్క్ ప్రోటీన్ కాన్సర్ కణాలు నాశనం చేస్తుందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ స్వీడన్ నిపుణులు గుర్తించారు. మిల్క్ ప్రోటీన్ గల ఏ పదార్ధాలైన అవి కేన్సర్ కణాలను నాశనం చేస్తాయి ఎక్కువ మిల్క్ ప్రోటీన్ తీసుకొనే వాళ్ళలో కేన్సర్ సమస్యలు పెద్దగా కనిపించలేదని నిపుణులు తమ అధ్యయనం లో గుర్తించారు.

Leave a comment