ఐలైనర్ ను కళ్ళ ఇన్నర్ రిమ్స్ లో అప్లై చేస్తేనే కళ్ళు అందంగా వుంటాయి. ఈ ప్రోడక్ట్ ను ప్రోమోట్ చేసే సినీ తారలు ఇదే మాదిరి అప్లై చేస్తారు. ఇలా ఐ లైనర్ ను వాడటం కరక్టేనా, కళ్ళకేం ప్రాబ్లం కాదు కదా అని చాల మంది సందేహంలో పడుతుంటారు. ఎక్స్ పర్ట్స్ ఏం చెపుతారంటే పేరు పొందిన కంపెనీలు కళ్ళ పరిసర ప్రాంతాలకు సురక్షితమైన పరిక్షలు జరిపాకే, ఆ పదార్ధాల నాణ్యమైన బ్రాండ్ ఎంచుకోవాలి. ఆ ప్రోడక్ట్స్ కళ్ళ ఇన్నర్ రిమ్ వాడకానికి అనుమతించి వుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. కంటి ప్రాంతం చాలా సున్నితంగా వుండి ఇరిటేషన్ కు ఎర్రబాడటానికి లేదా ఇన్ఫెక్షన్ కు దారి తీయవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రొడక్ట్స్ లో ఉపయోగించిన పదార్ధం సూట్ అవ్వక పోయినా ఇలా జరుగుతుంది. వాడటానికి ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. తేదీ దాటిన వాటిని పొరపాటున కూడా వదవద్దు.
Categories
Soyagam

నాణ్యమైన బ్రాండ్ ఎంచుకోవాలి

ఐలైనర్ ను కళ్ళ ఇన్నర్ రిమ్స్ లో అప్లై చేస్తేనే కళ్ళు అందంగా వుంటాయి. ఈ ప్రోడక్ట్ ను ప్రోమోట్ చేసే సినీ తారలు ఇదే మాదిరి అప్లై చేస్తారు. ఇలా ఐ లైనర్ ను వాడటం కరక్టేనా, కళ్ళకేం ప్రాబ్లం కాదు కదా అని చాల మంది సందేహంలో పడుతుంటారు. ఎక్స్ పర్ట్స్  ఏం చెపుతారంటే పేరు పొందిన కంపెనీలు కళ్ళ పరిసర ప్రాంతాలకు సురక్షితమైన పరిక్షలు జరిపాకే, ఆ పదార్ధాల నాణ్యమైన బ్రాండ్ ఎంచుకోవాలి. ఆ ప్రోడక్ట్స్ కళ్ళ ఇన్నర్ రిమ్ వాడకానికి అనుమతించి వుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. కంటి ప్రాంతం చాలా సున్నితంగా వుండి ఇరిటేషన్ కు ఎర్రబాడటానికి లేదా ఇన్ఫెక్షన్ కు దారి తీయవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రొడక్ట్స్ లో ఉపయోగించిన పదార్ధం సూట్ అవ్వక పోయినా ఇలా జరుగుతుంది. వాడటానికి ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. తేదీ దాటిన వాటిని పొరపాటున కూడా వదవద్దు.

Leave a comment