రీడిఫ్యూజన్ బ్రాండ్ సొల్యూషన్ సంస్థ ఆల్ విమెన్ యాడ్ ఏజెన్సీ ప్రారంభించింది టిస్టా సేన్. దానికి డైరెక్టర్ చైర్ పర్సన్ తన్వి గోయిల్  ఈ సంస్థలో అందరూ మహిళా ఉద్యోగులే ఒక నివేదిక ప్రకారం ఎన్నో బ్రాండ్ లకు మహిళలే ఎక్కువ కొనుగోలు దారులు. ప్రకటనల్లో స్త్రీ కోణాలను సృజించటం వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాల్లో కొత్త వరవడి సృష్టించటం తమ లక్ష్యం అంటారు.

Leave a comment