అమెరికా కు చెందిన టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి కెరీర్ ఆరంభం నుంచి సామాన్యత హక్కుల కోసం పోరాడే నా బిల్లి జీన్ కింగ్ (76) ను  అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ సమాఖ్య (ITAF) అరుదైన రీతిలో గౌరవించింది ప్రతిష్ఠాత్మక iTF టీమే ఈవెంట్ కాప్ పేరు మార్చేసింది ఇక నుంచి దీన్ని బిల్లీ జీన్ వ్యవహరిస్తామని ప్రకటించింది ఒక టీమ్ ఈవెంట్ టోర్నీ ని మహిళ పేరుతో వ్యవహరించటం ఇదే మొదటిసారి.


                

Leave a comment