అమోఘమైన చారిత్రక విజయాన్ని దేశానికి అందించిన చంద్రయాన్-3 మిషన్ డైరెక్టర్ రీతు కరిధాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని లక్నో లో పుట్టారు. రీతు. 1997 లో ఇస్రో లో అడుగు పెట్టారు మిషన్ ఎనాలసిస్ డివిజన్ లో ఉద్యోగి గా పనిచేశారు. మంగళయాన్ మిషన్ లో డిప్యూటీ ఆపరేషన్ డైరెక్టర్ గా చంద్రయాన్-2 మిషన్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు.ఇక చంద్రయాన్-3 విజయం తనలో అంతులేని విశ్వాసాన్ని నింపిందని  చెబుతున్నారు రీతు. నా విజయం మాత్రం టైమ్  మేనేజ్మెంట్ అంటారామె.

Leave a comment