మిస్ ఎక్స్, ఫెమినా మిస్ ఇండియా, మిస్ స్టైలిష్ హెయిర్, మిస్ అడ్వెంచరస్, మిస్ ఫ్యాషన్ ఐకాన్ ఇలాంటి టైటిల్స్ సొంతం చేసుకున్నశాభిత ధూళపాళ్ ఇంకొక ట్యాగ్ ని సొంతం చేసుకుంది. కాస్మో పాలిటెన్ మేగజైన్ సహజమైన అందంతో వున్న 11 మంది అమ్మాయిల ఫోటోలు ప్రచురించింది. అందులో ఓ అమ్మాయి శాభిత ధూళపాళ్. సాధారణంగా మనం ఫ్యాషన్ వేటిని తిరగేసినా అన్ని రంగుల మాయమైన ఫోటోలు కనిపిస్తాయి. చెక్కని చాయ, చెక్కని శరీరాకృతి, మచ్చలు లేని ముఖాలతో ప్రతి పేజీలోను ఎందరో మోడళ్ళు కనిపిస్తారు. కానీ కాస్మో పాలిటన్ మాగజైన్ ఈ సారి లక్ష్యం కళ్ళు చెదిరే రంగు రూపుల కన్నా సహజంగా వున్న లావణ్యమే గొప్పది అని చెప్పాలనుకున్నారు. ఈ సహజ సౌందర్యమైన అందాలున్న అమ్మాయిల్లో శాభిత ధూళపాళ్ ఉన్నారు. ఈ తెలుగమ్మాయి, మోడల్ ఏమంటున్నారంటే అందం అంటే అర్ధం పాశ్యార్ద ద్రుక్పదానికి చెందినది. కానీ ఆత్మవిశ్వాసమె అసలైన అందం. ఈ భావన అందరిలో నింపాల్సిన సమయం వచ్చింది అంటుంది. నిజమే కదా సహజత్వం కంటే గొప్ప అందం ఏముంటుంది.

Leave a comment