నా జీవితం కల్లోల సమయంలో నేనో నిర్ణయం తీసుకొన్నాను ఎంతో అనారోగ్యంతో స్టెరాయిడ్స్ తప్పని సరిగా తీసుకోవలసిన సమయంలో దానికి ఎదురు నిలిచి యోగా,జిమ్నాస్టిక్ ను మొదలు పెట్టాను. నన్ను కుంగ దీసిన నా ఆ నారోగ్యం నా దేహాలంలో అడ్రినల్ గ్రంథి కార్టిసోల్ ను ఉత్పత్తి చేయకపోవటం, మనిషి ఆరోగ్యానికి కీలకమైన ఈ కార్గిసోల్ హార్మోన్ ఉత్పాత్తి లేకపోవటంతో డాక్టర్స్ స్టెరాయిడ్స్ తప్పవన్నారు. కానీ యోగా నాకు పూర్తి ఆరోగ్యం ఇచ్చింది అంటటోంది విశ్వసుందరి సుస్మితా సేన్ . ఈ అనారోగ్యం కోసం ఆమె .జర్మనీ కూడా వెళ్ళింది. డాక్టర్స్ స్టెరాయిడ్స్ కొనసాగించాలనే అన్నారు. కానీ ప్రాచీన యోగా ఆమె అనారోగ్యాన్ని తిరిగి ఇచ్చింది. అందరికీ ఇదే వర్తిస్తుందని అనుకోకూడదు. సుస్మిత మందులు మానేసి ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి గెలచింది..

Leave a comment