1960, 70 ల్లో స్టార్ హీరోలతో ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన అలనాటి నటి కాంచన ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళా మేకప్ వేసుకుంటున్నారు. పెళ్ళి చూపులు ఫేంమ్ దేవరకొండ విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలో ఆమె నటిస్తున్నారు. దర్శకుడు సందీప్ వంగా కాంచన పాత్ర గురించి చెపుతూ మాములు సినిమా భామ్మ లాగా రొటీన్ గా ఉండరు. మొడ్రన్ భామ్మగా వుంటారు. మనుమలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే సినిమాల్లో భామ్మ దానిని సరిగ్గా అర్ధం చేసుకుంటుంది. ఇది వరకు ఆత్మ గౌరవం, మంచి కుటుంబం, నవరాత్రి, వీరాభిమన్యు, అనేక తదితర చిత్రాల్లో నటించి తనదైన ముద్రని వేసుకున్న కాంచన ౩౦ సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళి తెలుగులో నటిస్తున్న చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం.
Categories
Gagana

మళ్ళి సినిమాల్లోకి అలనాటి కాంచన

1960, 70 ల్లో స్టార్ హీరోలతో ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన అలనాటి నటి కాంచన ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళా మేకప్ వేసుకుంటున్నారు. పెళ్ళి చూపులు ఫేంమ్ దేవరకొండ విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలో ఆమె నటిస్తున్నారు. దర్శకుడు సందీప్ వంగా కాంచన పాత్ర గురించి చెపుతూ మాములు సినిమా భామ్మ లాగా రొటీన్ గా ఉండరు. మొడ్రన్ భామ్మగా వుంటారు. మనుమలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే సినిమాల్లో భామ్మ దానిని సరిగ్గా అర్ధం చేసుకుంటుంది. ఇది వరకు ఆత్మ గౌరవం, మంచి కుటుంబం, నవరాత్రి, వీరాభిమన్యు, అనేక తదితర చిత్రాల్లో నటించి తనదైన ముద్రని వేసుకున్న కాంచన ౩౦ సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళి తెలుగులో నటిస్తున్న చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం.

Leave a comment