సినిమా తారలు అంటే ఎంత ఇష్టమో వాళ్ళ గురించి కూడా రకరకాల కామెంట్లు చేయడం కూడా అంతే ఇష్టం అనిపిస్తుంది.రేండేళ్ళు పిల్లని వదిలి కరీనా కేరీర్ లోకంగా బతుకుతుందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తే ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈ నిందలు కామెంట్ల విషయంలో మనసు విప్పింది కరీనా.పిల్లల సంతోషం కోసం ఏదైన చేస్తా. నా పిల్లవాడి సంతోషం కోసం ఎంతో జీతం ఇచ్చి ఆయాని కుదిరిచ్చా ఇంకా మీరు బాదపడకంది అని నెటిజన్లకు చురకలు అంటించింది కరీనా,నేని సినీరంగంలోని కుటుంబం నుంచి వచ్చా.సినిమావాళ్ళకి ఇమేజ్ ఉంటుంది. నా వృత్తిని నిబద్దత తో చేసుకుంటుంటే దాన్ని విమర్శించవద్దు.అసలు నాగురించి తెలియని వ్యాఖ్యలు చేయోద్దు అని ఘాటుగా చెప్పింది కరీనా.

Leave a comment