ఇంట్లో ఆఫీసుల్లో కూడా ఎన్నో రేడియేషన్ విడుదల చేసే పరికరాలు ఉంటాయి. వీటి  తీవ్రత తగ్గించుకోవాలంటే ఇంట్లో కాక్టస్ మొక్కలు పెంచుకోవాలి. పొడవైన ఆకులు ఉండే స్నేక్ ప్లాంట్ కలబంద వంటివి కుండీల్లో పెంచుకుంటే ఇళ్లలో రేడియేషన్ తగ్గిపోతుంది.

Leave a comment